ประชุมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

08 พ.ค. 63

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ท่าลาด ได้ประชุมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา