ประชุมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/แผนพัฒนาท้องถิ่น

30 มิ.ย. 65

                          วันที่  30  มิถุนายน  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/แผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ