ประชุมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่

01 มิ.ย. 65

                          วันที่  1  มิถุนายน  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมหารือพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างผู้นำชุมชนกับคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ