ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ครั้งที่ 1/2565

09 พ.ค. 65

                      วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด