ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด ครั้งที่ 1/2565

09 พ.ค. 65

                           วันที่  9  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด