ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

06 ต.ค. 65

                        วันที่  6  ตุลาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด