ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าลาด ครั้งที่ 6/2563

25 พ.ค. 63

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าลาดได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าลาด ครั้งที่ 6/2563 กรณีเหตุวาตะภัย และผู้ที่กักตัวผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)