ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 7/2564

08 มิ.ย. 64

                  วันที่  8  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าลาด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะงาด และผู้นำหมู่บ้านที่ประสบปัญหา เข้าร่วมประชุม