ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 6/2564

24 พ.ค. 64

                      วันที่  24  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 6/2564  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564