ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

21 เม.ย. 65

                        วันที่  21  เมษายน  2565  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบต.ท่าลาด โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุม