ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

28 ก.พ. 65

                        วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบต.ท่าลาด โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุม