ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครั้งที่ 1/2565

12 ม.ค. 65

                       วันที่  12  มกราคม  2565  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบต.ท่าลาด โดยมีนางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุม