ประชุมข้อราชการสำคัญ และติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการ

21 เม.ย. 65

                        วันที่  21  เมษายน  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดประชุมข้อราชการสำคัญ และติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม