ประชุมการจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

08 ก.ค. 65

                                วันที่  8  กรกฎาคม  2565   นายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าลาด ประชุมสัญจรร่วมกับปลัดอำเภอชุมพวง ท้องถิ่นอำเภอชุมพวง ประมงอำเภอชุมพวง และผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลท่าลาด ในการจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8  และดูสถานที่จัดโครงการที่หนองตะไกล้