ประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ในพื้นที่ตำบลท่าลาด

23 ก.พ. 65

                          วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565  นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ในพื้นที่ตำบลท่าลาด โดยมีผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลท่าลาด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม