ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น ผ่านทาง QR Code

22 ก.พ. 66