ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

18 มี.ค. 62

                           โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

                        เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด ร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 5  และร่วมกันทำบุญถวายเพลภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในสถานที่ราชการ สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน