ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 เส้นต่อจาก คสล.เดิมไปสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

03 ก.ย. 63

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 เส้นต่อจาก คสล.เดิมไปสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน
รายละเอียดสามารถดาว์นโหลดได้
CamScanner-09-03-2563-13.04.36

CamScanner-09-03-2563-13.07.59

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :