ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านโคกหินช้าง

22 ต.ค. 63

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ 8 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านโคกหินช้าง
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้
ถนนคอนกรีต หมู่ที่8

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :