ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านนายจำปา ช่วงที่ 2 สามแยกต่อจากคอนกรีตเดิมไปปะปาหมู่บ้าน

22 ต.ค. 63

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านนายจำปา ช่วงที่ 2 สามแยกต่อจากคอนกรีตเดิมไปปะปาหมู่บ้าน
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้
ถนนคอนกรีต หมู่7

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :