ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 เส้นข้างวัดบ้านหนองขามไปที่ทำเล(จำนวน4ช่วง)

20 ต.ค. 63

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 เส้นข้างวัดบ้านหนองขามไปที่ทำเล(จำนวน4ช่วง)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้
CamScanner-10-20-2563-13.18.27

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :