ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 เส้นจาก คสล.เดิมไปบ้านหนองรู

03 ก.ย. 63

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 เส้นจาก คสล.เดิมไปบ้านหนองรู
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้
CamScanner-09-03-2563-13.36.36

CamScanner-09-03-2563-13.38.14

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :