ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะคลองต่อจาก คสล.เดิมไปทิศตะวันตกบ้าน

07 พ.ค. 63

สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้

CamScanner-05-07-2563-15.21.29_25630507152221

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :