ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ณุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔)

22 มิ.ย. 64