ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม นำพาจิตใจเป็นสุข

15 มี.ค. 62

                    การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม นำพาจิตใจเป็นสุข

              เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม นำพาจิตใจเป็นสุข ณ วัดเกาะท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมกันปฏิบัติธรรม เข้าวัด ทำให้เกิดความสงบทางจิตใจ นำพาจิตใจให้เป็นสุข