ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้ออาหารเสริม (นม) รร. ๑๗ พ.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)

23 มิ.ย. 64