ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด

25 พ.ค. 64