ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 ธ.ค. 65