ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24 ม.ค. 65