ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 ต่อจากแอสฟัสท์เดิมไปทางคุ้มหนองรู

20 พ.ค. 65