ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 169-01 สายบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15

14 ธ.ค. 65