ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นต่อจาก คสล. เดิมเส้นไปศาลปู่ตา

29 มิ.ย. 64