ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. ท่าลาด (รายเดิม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มี.ค. 64