ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มี.ค. 64