ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มี.ค. 64