ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติิหน้าที่ขับรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มี.ค. 64