ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มี.ค. 64