ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มี.ค. 64