ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงงานอื่นๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 64