ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตทับถนนเดิม บ้านหนองม่วง หมู่ ๑๒ จากทางเข้าบ้านไปหน้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธ.ค. 63