ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ ๑๑ ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธ.ค. 63