ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ที่ 19 จากนานายทองเลื่อน แสงวงค์ชัย ไปหนองปรือแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ. 66