ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ต่อจาก คสล.เดิม เส้นประปา ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ม.ค. 66