ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค. 66