ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 จากบ้านนายสมาน เพียงโยธา ไปสวนนายชรินทร์ เช่นพิมาย ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ม.ค. 66