ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขันโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ท่าลาดคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ค. 65