ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาแรงงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธ.ค. 63