ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากสวนนายแขกไปห้วยเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 65