ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จากแยกสระจันทร์ไปบ้านหนองปรือแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 65