ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับรถ EMS และด้านแรงงานอื่นๆ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 66